die laerskool rooihuiskraal

Inskrywing-en Edupac-Registrasievorm

VAN ONS HOOFROOIMIER

Hierdie Rooimiernes / Miershoop het ontstaan as ‘n gedagte en vandag is hierdie gedagte een van die grootste, mooiste en beste skole in die land!

Oral bekend as die Rooimiere, beweeg ons rond as ‘n spontane, ontspanne en uitstaande span!  Waar ons beweeg, trek ons aandag met ons vars, nie-konserwatiewe styl!

Op akademiese terrein is vernuwing, ‘n hoë standaard en kwaliteit onderrig ononderhandelbaar. Rooimiere presteer jaarliks in hul buite-kurrikulêre aktiwiteite en word gereken, met respek, as een van die beste skole in die land. Hier vind Christelike Onderwys en waardes plaas, met die erkenning en beskerming van vryheid van geloof, spraak en assosiasie.

By die Rooimiere streef ons…

  • Om ons Hemelse Vader (bo alles) te ken en te erken;
  • Trots in te kweek op ons skool se gebruike en tradisies;
  • Gebalanseerd betrokke te wees en die beste binne ons vermoë te presteer.

Ons Rooimiere is netjiese, gedissiplineerde, gemotiveerde en hoflike leerders wat gesag aanvaar en skoolreëls eerbiedig. Ons leef hoë Christelike waardes uit sodat wanneer hulle Rooimierland verlaat, hulle volkome toegerus is vir die uitdagende lewe en eise wat op hulle wag.

Ons leuse – Kennis, Visie, Trots – word hier by ons Rooimiere uitgeleef saam met ‘n trotse Personeel, Ouers en Gemeenskap!

Eenkeer ‘n Rooimier, Altyd ‘n Rooimier!

Rooimier-groete!

Mnr. Ferdie Maree

welkom by ons skool

Hier is tans bykans 1800 pragtige, gelukkige, goed-gebalanseerde en tevrede kaalvoet kinders wat in ‘n geborge en veilige omgewing leer, speel en ontwikkel.

ons skool kontak ons

Skool nuus

BESTUUR

DEPARTEMENTSHOOFDE

ADMINISTRATIEWE PERSONEEL

VAKHOOFDE

Laerskool Rooihuiskraal: Prosedure vir toepassing van Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA)

Die reg op privaatheid word deur die Grondwet beskerm en die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) verskans daardie reg met wetlike inwerkingtreding op 1 Julie 2021.  Laerskool Rooihuiskraal verbind hom tot die beskerming van persoonlike inligting.  Om aan POPIA-vereistes te voldoen en om implementering van hierdie wet te bewerkstellig, word die volgende toestemming vereis:

  1. Dit is vir Laerskool Rooihuiskraal van uiterste belang om die persoonlike inligting van ons skoolgemeenskap te beskerm.
  2. Die toestemming/vrywaring is gebaseer op die voorgestelde template van FEDSAS en word beskou as ‘n standaard vir beheerliggame en skole t.o.v POPIA.
  3. Laerskool Rooihuiskraal gaan voort met die huidige modus operandi en ttoestemming word gevra sodat ons skool kan voortgaan met die manier waarop ons huidiglik persoonlike inligting en beelde verwerk.

Toestemming om persoonlike inligting te gebruik:

Laerskool Rooihuiskraal Toestemmingsvorm:  Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting

Laerskool Rooihuiskraal poog om selektief te wees in die gebruik van inligting met spesifieke fokus op die uitvoering van die skool se rol as opvoedingsinstelling en in die belang van die bevordering van die leerders en die skool.

Vrywaring vir die gebruik van beelde:

Laerskool Rooihuiskraal Vrywaringsvorm m.b.t. die leerderfotos, beeldmateriaal, videos:

Laerskool Rooihuiskraal poog om slegs spesifieke soort foto’s te gebruik en te verseker dat beelde geskik is vir ‘n skoolomgewing. Sodanige foto’s dra by tot die bemarking van die skool en om die Laerskool Rooihuiskraal se etos en leeromgewing te kommunikeer.

Prosedure:

  • ’n Hardekopie van beidevorms vir ondertekening deur u as ouer (Vrywaringsvorm m.b.t. die gebruik van beelde en Toestemming om persoonlike inligting te gebruik) sal ter wille van Covid-veiligheid eers gedurende Augustus deurgegee word.
  • ‘n Google Form skakel https://forms.gle/8bffjouuV8FisNA28 moet per leerder voltooi word.
  • Sperdatum vir voltooing van die Google Form:  Woensdag, 30 Junie 2021.
  • Navrae: carienfolscher@lsrhk.co.za.

 

POPIA WET