Heropening van skole op 15 Februarie 2021

Geagte Rooimier-ouers

Ons wens elkeen van ons Rooimierfamilies voorspoed toe vir 2021 en vertrou dat almal ‘n heerlike rustyd geniet het! Ten spyte van die uitdagings wat Covid-19 steeds inhou, is ons opgewonde oor die komende jaar en sien ons personeel uit daarna om ons Rooimiere eersdaags terug te ontvang! Ons is weereens ongelooflik jammer oor die nuutste gebeure rondom die heropening van skole. Dit is ‘n groot teleurstelling maar ons besef ook dat alle besluite tans geneem word in oorweging met inligting soos verskaf deur die Departement van Gesondheid en ons glo dat dit in belang is van elke leerder se veiligheid.

Ons deel ongelukkig ook vandag die tragiese nuus met u dat een van ons Rooimieronderwysers, Juf.Ronel Rorich, op 7 Januarie oorlede is. Sy was ‘n geliefde juffrou en kollega wat oor baie jare heen diep spore in almal se harte getrap het en sy laat ‘n groot leemte by die Rooimiere. Ons innige
meegevoel gaan uit aan haar man, kinders, familie en vriende.

AKADEMIESE VOORUITSIGTE VIR 2021:
Laerskool Rooihuiskraal het aan die einde van 2020 toestemming ontvang om alle leerders in Gr. R tot Gr. 3 voluit terug te bring met die ingang van die nuwe akademiese jaar en dit is steeds die beplanning vir 15 Februarie. Gr. 4 tot Gr. 7 leerders sal voorlopig steeds in hul rooi- en grys groepe funksioneer en slegs elke tweede dag skool bywoon tensy ons binne die volgende twee weke goedkeuring ontvang om nog grade te mag terug bring. Ons sal u onmiddellik in kennis stel indien daar enige verwikkelinge in hierdie opsig plaasvind.

Die huidige omstandighede rondom Covid-19 is vir talle Rooimierfamilies ‘n groot uitdaging maar ons wil u graag vra om versigtig te wees vir tuisonderrig- en naskoolsentrums wat nou in voltydse skole omskep word en goedkoper opsies aan ouers bied. Op emosionele- en sosiale vlak het kinders ‘n ongelooflike groot behoefte om in ‘n normale skoolomgewing te ontwikkel en ons nooi u graag uit om eers met die skoolhoof of adjunkhoofde in gesprek te tree indien u so ‘n skuif op enige stadium sou
oorweeg.

Gr. R & Gr. 1 Oriënteringsessies wat beplan was vir 25 & 26 Januarie word uitgestel:
Die Gr. R en Gr. 1 oriënteringsessies wat beplan was vir 25 en 26 Januarie word uitgestel na Vrydag,

12 Februarie vir Gr. 1 en Saterdag, 13 Februarie vir Gr. R. Betrokke grade se ouers moet asb. die klasgroepe volg om skrywes te ontvang wat meer spesifieke inligting sal bevat.

Voorlopige reëlings vir die Grondslagfase:
Rooi- en grys groepindelings waarvolgens Gr. R tot Gr. 3 leerders verlede jaar skoolbygewoon het, verval hierdie jaar en dié grade se leerders meld dus van Maandag, 15 Februarie af elke dag aan vir skool. As gevolg van verskeie faktore wat steeds in ag geneem moet word, sal uitkomtye onveranderd bly hierdie jaar:

Ons wil u verseker dat sosiale afstand in klasse gehandhaaf word, maskers verpligtend is (geen “buffs”) en sanitering deurlopend plaasvind gedurende die skooldag. Pouses word in tydgleuwe verdeel om elke graad voldoende spasie te bied vir sosiale afstand en alle personeel is elke pouse op terreindiens om toesig te verseker. Google Classroom sal steeds die platform wees waarop akademiese inligting deurgegee word.

Inligting oor wagklasse, inligtingsessies en algemene reëlings sal gedurende Februarie deurgegee word.

Voorlopige reëlings vir Intersenfase:
Sou ons Gr. 4 tot Gr. 7 leerders almal voortgaan op 50% bywoning in hul rooi-/grys groepindelings, sal groepindelings van 2020 van toepassing bly. Geen skuiwe tussen groepe sal plaasvind nie. ‘n 10-dag siklus sal op die rooi-/grys model gevolg word en alle akademiese inhoud sal steeds op Google Classroom beskikbaar gestel word. Akademiese inhoud wat deurgegee word vir dae waarop leerders tuis bly moet asb. getrou gedoen word om te verseker dat leerders nie agter raak nie.

Uitkomtye vir Gr. 4 tot Gr. 7 leerders sal onveranderd bly in 2021, ongeag die bywoningsmodel wat gevolg word. Uitkomtye is soos volg:

Hoe beinvloed die heropening van skole op 15 Februarie ons akademiese beplanning?

Laerskool Rooihuiskraal se personeel en leerders het 2020 afgesluit op ‘n uiters hoë akademiese standaard en daar is nie net gefokus op die aangepaste kurrikulum nie maar die oorspronklike akademiese beplanning wat gedoen is voor Covid-19 is met die nodige kundigheid en toewyding van
ons personeel afgehandel voordat die skool gesluit het. Met die bykomende hulp en ondersteuning van ons ouers, was dit moontlik om op akademiese terrein uit te styg bo die omstandighede van Covid-19 en ons leerders is tans uitstekend toegerus vir die komende jaar.

Google Classroom:
Neem kennis dat leerders hul epos-adresse van 2020 behou en dat slegs die nuwe leerders wat in 2021 by ons inskryf (insluitend Gr. R leerders) opnuut sal moet registreer vir Google Classroom.

Nuwe leerders se ouers sal deur die registeronderwyser bygestaan word in die registrasieproses vir Google Classroom. ‘n Skrywe met die nodige inligting sal per WhatsApp aan betrokke ouers gestuur word.

Inligting rakende vakregistrasies vir die nuwe akademiese jaar sal ook op klasgroepe uitgestuur word.

Covid-sisteme:
Alle protokol soos gedurende 2020 sal steeds van toepassing wees en streng toegepas word. ‘n Handleiding om ouers en leerders te herinner aan Covid-sisteme binne die skoolsisteem sal vroeg in Februarie op klasgroepe gedeel word. Ons vra almal se samewerking om hierdie sisteme te volg ten einde ‘n veilige skoolterrein vir ons leerders en onderwysers te skep.

Koskas/Welsyn:
Die afgelope paar jaar het ons skool die voorreg gehad om op ‘n gereelde basis ‘n aantal Rooimiergesinne te kon voorsien van kosskenkings. Die skool gaan voortaan slegs een insameling per kwartaal hou en skenkings sal slegs voor skoolvakansies uitgedeel word aan gesinne wat volgens die vereiste kriteria kwalifiseer vir vrystelling van skoolfonds. Ons beoog wel ‘n projek waartydens kospakkies tydens skoolure voorsien word aan leerders wat deel is van hierdie gesinne.

Indien u hierby wil betrokke raak, maak asb. kontak met Dr. Nastassja Maree (nastassjamaree@lsrhk.co.za). Ons het ook steeds ouers se hulp nodig om daagliks ons tradisionele broodjieprojek in die klasse te
ondersteun. Baie dankie aan almal wat gereeld bydraes stuur vir die broodjieprojek.

Ons verwelkom en waardeer op enige stadium deur die jaar finansiële bydraes om die koskasprojek en ander welsynsaksies te befonds.

Snoepie:
Die skool se snoepie is weens Covid-19 steeds gesluit en daarom word ‘n elektroniese platform waarop ouers kospakkies en addisionele verversings aanlyn kan bestel, eersdaags bekendgestel. Alle items op dié platform sal deur Purple Cow (Midstream) voorberei word en soggens direk by leerders se registerklasse afgelewer word. U as ouer plaas eenvoudig u bestelling op die aanlyn platform, verskaf u kind se naam, van en registerklas en doen die betaling elektronies op dié platform voordat u bestelling gefinaliseer word. Daar is verskeie opsies beskikbaar en ons nooi u uit om asb. die platform te besoek sodra die skakel op klasgroepe versprei word.
Ons is opgewonde oor die toevoeging van hierdie diens en vertrou dat dit vir u gerief sal bied. Ons wil u ook gerusstel dat die twee werknemers van Purple Cow wat betrokke is by die aflewering ook deur dieselfde proses van temperatuurmeting en sanitering sal gaan voordat hulle die terrein betree.

bestelling gefinaliseer word. Daar is verskeie opsies beskikbaar en ons nooi u uit om asb. die platform te besoek sodra die skakel op klasgroepe versprei word.

Ons is opgewonde oor die toevoeging van hierdie diens en vertrou dat dit vir u gerief sal bied. Ons wil u ook gerusstel dat die twee werknemers van Purple Cow wat betrokke is by die aflewering ook deur dieselfde proses van temperatuurmeting en sanitering sal gaan voordat hulle die terrein betree.

Sport/Kultuur:
Neem asb. kennis dat sport- en kultuuraktiwiteite op bepaalde voorwaardes mag voortgaan. Ons wag egter vir finale riglyne voordat beplanning gefinaliseer kan word.

Skoolgelde:
Skoolgelde is jaarliks oor 11 maande betaalbaar en ouers sal hierdie jaar die geleentheid hê om skoolgeld teen 31 Desember af te betaal i.p.v. 30 November. Indien u finansieel nie die mas opkom nie, maak asb. kontak met die skool om reëlings rondom die betaling van u skoolgeld te tref. Dit is vir ons prioriteit om te verseker dat elke kind deel is van ons beplanning vir die akademiese jaar en ons wil u om hierdie rede ook aanmoedig om aansoek te doen vir gedeeltelike- of volle vrystelling van skoolgeld, sou u volgens wet daarvoor kwalifiseer. Let wel: hierdie kriteria word nie volgens die Beheerliggaam bepaal nie en is onderhewig aan die Skolewet 84 van 1996. Aansoeke vir die vrystelling van skoolgeld sluit volgens voorskrifte jaarliks op 28 Februarie. Aansoekvorms kan per epos aangevra word by Me. Louise du Toit (louisedutoit@lsrhk.co.za) en enige navrae kan aan haar gerig word.

WhatsApp-groepe:
Ons is deeglik bewus van die nuutste regulasies rakende die WhatsApp-applikasie en ons glo dat u saam met ons sal stem in die opsig dat ons WhatsApp-groepe uiters effektief funksioneer om alle inligting dringend deur te gee. Neem dus kennis dat ons nie hierdie groepe gaan ontbind nie. Ouers wat nie voortaan van WhatsApp gebruik gaan maak nie, gaan nie op hoogte kan bly van inligting wat deur die skool deurgegee word nie.

Ter afsluiting…
Leerders het aan die einde van 2020 hul klasindelings vir 2021 ontvang saam met hul rapporte. Ons doen ‘n beroep op elke ouer om asb. te verseker dat u steeds deel is van ‘n registerklas se WhatsAppgroep om sodoende alle kommunikasie vanaf die skool te ontvang. Meer inligting rakende ons
akademiese reëlings, kwartaalbeplanning, Google Classroom, Covid-19 handleiding, ens. sal in die volgende drie weke op groepe deurgegee word.
Ons wens al ons Rooimierfamilies sterkte toe vir die komende akademiese jaar!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *