COVID MAATREëLS

Hoe berei ek my kind voor om terug te keer skooltoe?

Alhoewel ons alles in ons vermoë doen om skool so ontvanklik te hou as moontlik, is daar tog weer na hierdie lang rustyd veranderinge wat onvoorspelbaarheid en onsekerheid by ons kinders, sowel as ouers kan veroorsaak.

 • Vereenselwig uself met ons skrywes wat algemene reëlings deurgee!
 • Gesels met u kind oor wat om te verwag. Erken moontlike angstigheid en vrese en gee baie liefde en ondersteuning!
 • Instelling van roetine is kardinaal om te verseker dat u kind op alle vlakke van funksionering gereed is om terug te keer skool toe. Begin reeds ‘n week voor skool weer met roetine en struktuur, bv. slaaptyd, pak hulle tasse, kry skoolklere gereed, ens.
 • Ouers se ingesteldheid het ‘n geweldige effek op die gemoedstoestand van hul kinders. Nader gerus u kind se registeronderwyser indien u enige vrae het of onseker is oor enige aspek wat verband hou met die akademiese jaar.

Ons personeel is opgewonde, voorbereid en gereed om u kind terug te verwelkom!

Covid-19 Maatreëls

 • Die dra van maskers is verpligtend. GEEN buffs word toegelaat nie.
 • Indien leerders ‘n gesigskerm bo ‘n masker verkies gedurende akademiese kontaktyd kan een by die registeronderwyser aangevra word. Dit bly skooleiendom en word elke middag ontsmet.
 • Temperatuur van leerders sal by ingange sowel as deur betrokke onderwysers gedurende die skooldag geneem word.
 • Maskers mag tydens pouses afgehaal word terwyl leerders eet (sosiale afstand relevant).
 • Hande word soggens by ingange sowel as by klasse gesaniteer. Dit gebeur ook deurlopend tydens die skooldag.
 • Saniteerder is in klaskamers en badkamers beskikbaar maar moet verantwoordelik deur leerders gebruik word.
 • Die daaglikse Covid-19 vraelys is verpligtend.

Covid-19 Vorm (daagliks verpligtend)

Covid-19 vraelys moet in belang van alle leerders se veiligheid daagliks ingevul word deur ouers/voogde en ingehandig word by die registerklas. Kry die form hier.

 • Leerders word verplig om ‘n vorm soggens in te handig by die registerklas voordat hy/sy toegang tot die klaskamer verkry. Vorms moet deur die ouer/voog ingevul en onderteken word. U is ons vennote in ons kinders se welstand en ons maak staat op u ondersteuning om al ons Rooimiere se gesondheid ‘n prioriteit te maak.
 • Leerders sal nie gedurende 2021 toegang tot klaskamers verkry sonder ‘n voltooide vorm van die ouer/voog nie.
 • Geen vorms/penne sal in 2021 beskikbaar wees by ingange nie. Maak asb. voorsiening om addisionele vorms in u motor te hou vir oggende wat u vergeet om dit van die huis af te bring. Hierdie maatreël is deel van Covid-regulasies en ons volg dit sodat ons met sekerheid kan sê dat die ouers hul kinders se gesondheid met erns hanteer.
 • Afgerolde vorms word elke tweede week aan leerders uitgedeel.
 • Die vorm word ook op klasgroepe en op D6 beskikbaar gestel (“Bronne: Alg. Briewe”) indien u dit tuis wil uitdruk.

Ouers word vriendelik versoek om die volgende reëlings met u kind te bespreek:

 • Leerders mag toestemming vra om die badkamer tydens onderrigtyd te besoek. Doen dit so spoedig as moontlik en saniteer jou hande voor jy die badkamer binne gaan asook wanneer jy die badkamer verlaat.
 • Leerders mag nie gedurende kontaktyd in klaskamers rondloop nie.
 • Skryfbehoeftes/kos/maskers mag nie gedeel word nie.
 • Hou ten alle tye sosiale afstand.
 • Wanneer onderwysers in die interenfase van klasse wissel, moet leerders hulself ordelik handhaaf en akademies verkeer. Leerders wat klasse gedurende onderwyserwisseling ontwrig sal uit die klasomgewing verwyder word. Alle Rooimiere se veiligheid is ons prioriteit!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *