Spesiale Geleenthede

  • Oupa- en Oumadag
  • Mamma- en Pappadag
  • Gradeplegtigheid
  • Graad R Markdag
  • Pret-aktiwiteite soos poppekas, die maak van pizzas, ens.

Ons “Swartmiere” geniet daagliks belangrike aktiwiteite wat hulle toerus met al die nodige vaardighede wat hul nodig het vir akademiese vordering op skool. Hulle word blootgestel aan kritiese taal, wiskunde en lewensvaardighede deur middel van fyn beplande speel-gebaseerde onderrigplanne. Daar word gefokus op verskillende interafhanklike areas van groei en ontwikkeling, asook ‘n beklemtoning op onafhanklike leer, wat ongetwyfeld lewenslange leer kweek. Hierdie fasette is krities vir ‘n kind se ontwikkeling en kan ‘n geweldige impak hê op ‘n kind se skool-vooruitskouing.

Ten spyte van die gestruktureerde dagprogram wat daagliks gevolg word, is addisionele aktiwiteite beskikbaar gedurende die skool dag teen privaat afrigtingsfooie. Aktiwiteite word deur buite-instansies aangebied tydens die daaglikse vryspeltyd en sluit onder meer rugby, krieket, Eksperi-Lab, Wiskunde, Active English, Sporty Girls, Playball, ens. in.

Laerskool Rooihuiskraal se ervare en toegewyde Graad R-personeel beskou dit as ‘n wonderlike voorreg om elke Swartmier se boublokke tot optimale leer vas te lê in hierdie vormingsjaar!

onderrig
hoë gehalte

Akademie is heelbo aan ons lys. Ons streef na kwaliteit onderrig!

grondslag
van 'n kind

Die vaslegging van ‘n kind se grondslag is van uiterste belang. Daarom gebruik ons net die beste om met ons klein miere te werk.

Sport
vir balans

Rooimier-sport is ‘n fisiese spel wat in kompetisieverband plaasvind. Spanbouvaardigheid en kameraadskap word ontwikkel. Die fokus lê egter daarin om as vriende te kompeteer én as vriende weg te stap!

kultuur
geen perke

Laerskool Rooihuiskraal se kultuur bring betekenis en balans in ons Rooimiere se daaglikse ontwikkeling! Hier is talent volop!